Skisse. Slik har Statens vegvesen teikna ein mogleg løysing med busshaldeplass og pendlarparkering ved Riksveg 36 ved Gvarv sentrum.
Skisse. Slik har Statens vegvesen teikna ein mogleg løysing med busshaldeplass og pendlarparkering ved Riksveg 36 ved Gvarv sentrum.

Knutepunkt Gvarv