DEI FLESTE:
RINGVERKNADER: Det handlar om ringverknader. I tillegg kjem det grøne skiftet, å få datasenter over frå fossil til grøn energi, sa rådgjevar i Skien kommune, Erik Olsson, i kommunestyremøtet måndag. FOTO: Marta Kjøllesdal

– Når ein tek bilde, brukar ein datasenter