Krysningspunkt. På riksvegen rett nedanfor Bø ungdomsskule er det ønskjeleg med tiltak. Dette er krysset mellom Frivollvegen og Seljordsvegen/ Bøgata.
Krysningspunkt. På riksvegen rett nedanfor Bø ungdomsskule er det ønskjeleg med tiltak. Dette er krysset mellom Frivollvegen og Seljordsvegen/ Bøgata.

Vil ha tiltak i krysset ved Bø ungdomsskule