Midt-Telemark kommunestyre kommunestyremøte Bø hotell
VARA: Henry Bråthen var vara for Arvid Hagen i saka om skuleskyss til Liheia. Bråthen meiner at vegen til Liheia er trygg og at elevane ikkje treng skuleskyss av den grunn, verken sommar eller vinter.

– Livegen er trygg