190620 Bø kommunestyre KST 170619 2950 Glenn Isaksen blid
LEIAR: Glenn T. Isaksen er leiar i forliksrådet i Midt-Telemark.

Val av medlemmar til forliksrådet