Den politiske behandling av datasenteret på Gromstul