NY UTVIDING. Den eine fløyen på Hellandtunet skal forlengast for å gje plass til fleire medarbeidarar. Brynjulv Eika (t.v.) i Telemark Kompetansebygg saman med med folk frå bedrifta Arkitektum som veks og skal flytte inn i nybygget: Dagleg leiar Hallstein Søvik, nytilsett systemutviklar Leif Halvor Sunde og administrasjonssjef Tone Nilsen. Foto: Øystein Akselberg
NY UTVIDING. Den eine fløyen på Hellandtunet skal forlengast for å gje plass til fleire medarbeidarar. Brynjulv Eika (t.v.) i Telemark Kompetansebygg saman med med folk frå bedrifta Arkitektum som veks og skal flytte inn i nybygget: Dagleg leiar Hallstein Søvik, nytilsett systemutviklar Leif Halvor Sunde og administrasjonssjef Tone Nilsen. Foto: Øystein Akselberg

Byggjer ut for 12 millionar kroner