Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Åslaug Sem-Jacobsen.
Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Åslaug Sem-Jacobsen.

Regjeringa sulteforer fylkeskommunen