EIGA AVDELING: Det er etablert ei ny avdleing for smitte ved Bø sjukeheim i samband med  koronapandemien.
FLEST UNGE. Nå er det fleire unge som er smitta av korona.Fylkeslegen er bekymra for at sårbare grupper skal bli smitta gjennom dei.

Unge mest smitta