Campus Bø Studentboliger Gullbring studentheim
 Campus Bø Studentboliger Gullbring studentheim
Lisbeth Varpe prosjektleiar Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
SMØREBU MED MEIR: Til høgre, under den delen av bygget som er bak prosjektleiar Lisbeth Varpe, skal det vere eit rom som kan brukast til å reparere syklar og smøre ski.

Nytt hybelbygg snart klart