lærerik prosess: Det har skjedd mykje i dei åre Ingebret Teigen (kvit skjorte) og Halgeir Kaasa har vore i Bø Sparebank, seinare Sparebanken Din. Fusjonsprosessen tykkjer dei var lærerik og fusjonen nødvendig for framtida, meinar dei.
LÆRERIK PROSESS: Det har skjedd mykje i dei åra Ingebret Teigen (t.v.) og Halgeir Kaasa har vore i Bø Sparebank, seinare Sparebanken Din. Fusjonsprosessen tykkjer dei var lærerik og fusjonen var nødvendig for framtida.

Har tilsaman 77 år i banken