Orientering på timeplanen på Folkestad skule. Fjerdeklassingane Frida Grav Lunde (t.v.) og Ingvild Haukeland. 4. mai 2012.
ORIENTERING: Ein av aktivitetane Norsk Friluftsliv foreslår er orientering. Her illustrert ved Frida Grav Lunde (t.v.) og Ingvild Haukeland. Biletet er frå 2012.

Rimelege og morosame ting å gjere med borna i sommar