UTOLMODIGE: Kulturminister Abid Q. Raja forstår frustrasjon både innan idrett og kultur.
UTOLMODIGE: Kulturminister Abid Q. Raja forstår frustrasjon både innan idrett og kultur.

Raja vil ha møte om ein-metersregel