JORDHELSE: Vil tilby studentane å lære det nyaste innan molekylære metodar som kan brukast innan jord- og vasshelse
SMITTEUTBROT. Det starta ved USN med ei samling 12. mai. Alle som deltok vart smitta.
16 smittetilfelle er meldt inn til Midt-Telemark kommune torsdag kveld. Samtlege er knytt til studentmiljøet ved universitetet i Bø.
FLEIRE. Det er størst vekst i nettstudentar, men også fleire har søkt seg til studium i Bø. 

USN NYTT SEMESTER: 10. august er det klart for eit nytt semester.
HAR SØKT OM STØTTE: Universitetet i Søraust-Noreg har søkt om midlar til desentralisert utdanning. FOTO: Arkivfoto

Åtte prosent fleire har fått tilbod om studieplass