IKKJE KAST SØPPEL: Hold Norge rent ønskjer at folk skal etterlate seg naturen like fin som før. Illustrasjonsbilete frå Øysteinnatten.
IKKJE KAST SØPPEL: Hold Norge rent ønskjer at folk skal etterlate seg naturen like fin som før. Illustrasjonsbilete frå Øysteinnatten.

Bekymra over forsøpling