KAN SØKJE TILSKOT: No kan buss- og passasjerbåtselskap søkje tilskot i samband med koronapandemien.
EINASTE KOLLEKTIVTILBODET: – Mange plassar er ekspressbussane det einaste kollektivtilbodet. Det er viktig at passasjerane no brukar tilbodet. Det seier Tellef Solås og Martin Holm i Telemark Bilruter. Dei meiner ekspressbussane har blitt gløymde.
TELEMARKSEKSPRESSEN: Politikarane ønskje betre tilbod mellom Bø ig Grenland.

Ny tilskotsordning for buss- og passasjerbåtselskap