PLEIEMEDARBEIDAR: Rebekka (21) har sommarjobb på skjerma avdeling på sjukeheimen.
PLEIEMEDARBEIDAR: Rebekka (21) har sommarjobb på skjerma avdeling på sjukeheimen. FOTO: Helene Sele

Rebekka (21) har ein utfordrande, men spennande sommarjobb