Sivert Espedalen
NY SOMMARJOBB: Sivert (20) har jobba mange år i Sommarland, men det er fyrste året hans på Beverøya camping.

– Eg har noko å gjere heile tida