INSPEKSJON: Prosjektleiar ved Høgvoll-bygget, Ole C. Bakås, Andreas Lund og Kjell Rune Kilen frå Haugestøl VVS inspiserer bygginga av energibrønnar på tomta i Lektorvegen, der det nå blir bygd eit nytt leilegheitskompleks.
INSPEKSJON: Prosjektleiar ved Høgvoll-bygget, Ole C. Bakås, Andreas Lund og Kjell Rune Kilen frå Haugestøl VVS inspiserer bygginga av energibrønnar på tomta i Lektorvegen, der det nå blir bygd eit nytt leilegheitskompleks.

Borar energibrønnar