200806-Lesarbilete-B-i-morgendis-Foto-Dag-T-Elgvin2

Eit morgonblikk på bygda