HAR SELT GULLBRING-AKSJAR: Styret i Bø og Sauherad revmatikarlag har selt aksjane sine i Gullbring. F.v. Gerd Berit Espesett, Åste Prestrud, Karin Ree og Olav Midtbø. Framme styreleiar Aslak Nordbø.
HAR SELT GULLBRING-AKSJAR: Styret i Bø og Sauherad revmatikarlag har selt aksjane sine i Gullbring. F.v. Gerd Berit Espesett, Åste Prestrud, Karin Ree og Olav Midtbø. Framme styreleiar Aslak Nordbø.

Revmatikarlaget sel Gullbring-aksjane sine