TESTA SEG. Ai Sageie var ein av dei som testa seg for Covid-19 ved Bø legesenter onsdag. Det er også sett opp eit testtelt ved legesenteret på Gvarv.
TESTA SEG. Ai Sageie var ein av dei som testa seg for Covid-19 ved Bø legesenter onsdag. Det er også sett opp eit testtelt ved legesenteret på Gvarv.

Kommunen klar for massetesting