Barne- og ungdomsidretten opnar igjen: Jentelaget J17 med kamp i kveld