KOMPENSASJON: Dagens kompensasjonsordning for idrett og frivilligheit held fram. Bildet er frå sommarens andre fotballskule på Sandvoll stadion. Illustrasjonsfoto: Øystein Akselberg
HAR MANGE AKTIVITETSTILBOD: Skarphedin har mange ulike lag og aktivitetar. Den årlege fotballskulen er eit av mange eksempel. FOTO: Illustrasjonsfoto: Øystein Akselberg

Ein milliard kroner til idrett og frivilligheit