HAR PENGAR, MEN IKKJE SØKJARAR. Nå kan du søkje fylkeskommunen om midlar til prosjekt som skal auke trafikksikkerheita ein plass der du bur.
HAR PENGAR, MEN IKKJE SØKJARAR. Nå kan du søkje fylkeskommunen om midlar til prosjekt som skal auke trafikksikkerheita ein plass der du bur.

Manglar søkjarar til pengestøtte