Barnepraten Sverre
Sverre

– Å køyre traktor med pappa er aller best