Furumoen omsorgssenter kan bli gjort om frå institusjon til omsorgsbustadar.
EI AVDLING: Ei avdling ved Furumoen omsorgssenter kan bli ståande tom for å spare pengar neste år.

Furumoen kan bli omsorgsbustader