VIL HA DIALOG: Ordførar Siri Blichfeldt Dyrland (t.v.), kommuneoverlege Kristin Sekse og avdelingsleiar miljøhygienisk avdeling, Nina Dubowski, møtte rånarar og politi laurdag kveld. Bak står Aasmund Larsen (t.v.) og Trond Barlaup frå politiet.
OPPFORDRAR TIL SAMARBEID: Avdelingsleiar miljøhygienisk avdeling, Nina Dubowski meiner støyproblema må løysast via samarbeid. Her frå eit tidlegare treff om saka. Då møtte ordførar Siri Blichfeldt Dyrland (t.v.), kommuneoverlege Kristin Sekse og avdelingsleiar miljøhygienisk avdeling, Nina Dubowski, rånarar og politi ein laurdag kveld. Bak står Aasmund Larsen (t.v.) og Trond Barlaup frå politiet.

Vil ha slutt på støyen:

Møtte rånarane ute