UNGE LØPARAR: Også barna var med på stiløpet i Breisås.
UNGE LØPARAR: Også barna var med på stiløpet i Breisås.

God deltaking på stiløp i Breisås