Sauherad kirke kyrkje
MIDT-TELEMARK KYRKJELEGE FELLESRÅD: Fellesrådet har ansvar for kyrkjebygga, kyrkjegardane, gravferdsforvaltning og er arbeidsgivarorganet for dei tilsette. Bildet er av Sauherad kirke.

Spør om kyrkja kan spare