200903-Innflyttar-Hilde-Marie-Svendsen

– Me treng meir openheit og vidsyn