SOSIALT OG LÆRERIKT: Ingebjørg Vik Aabø (t.v.), Ingrid Vegum og Synnøve Dalva er blant den faste kjerna på bedehusets strikkekafé. Dei kjem både for strikkinga og det sosiale si skuld. I kveld jubilerer dei.
SOSIALT OG LÆRERIKT: Ingebjørg Vik Aabø (t.v.), Ingrid Vegum og Synnøve Dalva er blant den faste kjerna på bedehusets strikkekafé. Dei kjem både for strikkinga og det sosiale si skuld. I kveld jubilerer dei.

Ti år med strikkekafé