STORTRIVST: I ein alder av 66 år mønstra Halvor Haugan for fyrste gong på som maskinpassar på MS Telemarken. Han stortrivst om bord.
STORTRIVST: I ein alder av 66 år mønstra Halvor Haugan for fyrste gong på som maskinpassar på MS Telemarken. Han stortrivst om bord.

Halvor (69) har draumejobben kvar sommar