KAN SNU: Forskar Knut Vareide sa at Midt-Telemark har vore attraktiv for både busetting og næringsliv, men siste året har folketalet gått tilbake.
KAN SNU: Forskar Knut Vareide sa at Midt-Telemark har vore attraktiv for både busetting og næringsliv, men siste året har folketalet gått tilbake.

Treng tomter for å trekke innbyggjarar