Soppkotroll Midt-Telemark sopp- og nyttevekstforening soppkontroll
FANN GULL I SKOGEN. Sverre og Marie Hynne får soppen sjekka av Bjørn Steen. Han stadfester at dei har funne ein pose av skogens gull, kantarell. FOTO: Marta KjøllesdalBilde 1 av 7

For å sje desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sje desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sje desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sje desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sje desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sje desse bileta må du ha eit abonnement.

Sverre fann kantarellar på første turen