– FOR LITEN: Tobias Strøm og Oscar Gonzalez Strand, begge ti år, meiner skaterampen i Bø er for liten og feil utforma. Dei er to av mange titals barn som nå brukar skaterampen i Gullbring.   Alle foto: Gro B. Røiland
– FOR LITEN: Tobias Strøm og Oscar Gonzalez Strand, begge ti år, meiner skaterampen i Bø er for liten og feil utforma. Dei er to av mange titals barn som nå brukar skaterampen i Gullbring. Alle foto: Gro B. Røiland

Tobias og Oscar kritiske til skaterampen i Bø