OPPDATERING: Utval for oppvekst og kultur fekk i sist møte ei oppdatering av psykolog Anne Marie Kaasa og prosjektleiar Trond Garborg (midten) på Ung arena, som nå har halde ope i eitt år.
AUKA PÅGANG: Prosjektleiar Trond Garborg og psykolog Anne Marie Kaasa (midten) har stor pågang av unge som treng nokon å prate med. I fjor haust orienterte dei Utval for oppvekst og kultur om møteplassen og samtaletilbodet Ung Arena.

Unge vil ha meir Ung arena