200910 Framsnakkar Oddbjørg Nevestveit

– Kjersti gjev hundre prosent