UTSLEPP FRÅ GROMSTUL: Google skal byggje datalagringsanlegg på Gromstul i Skien. Kjølevatnet skal hentast, og sleppast ut igjen, i Norsjø.
DRUKNINGSULYKKER. Dei fleste drukningsulykker skjer om sommaren. FOTO: Arkivfoto

Lydersen framleis skeptisk til utslepp av kjølevatn