UTSLEPP FRÅ GROMSTUL: Google skal byggje datalagringsanlegg på Gromstul i Skien. Kjølevatnet skal hentast, og sleppast ut igjen, i Norsjø.
UTSLEPP FRÅ GROMSTUL: Google skal byggje datalagringsanlegg på Gromstul i Skien. Kjølevatnet skal hentast, og sleppast ut igjen, i Norsjø. FOTO: Helene Sele

Lydersen framleis skeptisk til utslepp av kjølevatn