Satsar på Hjuksebø. Ole Christoffer Røste og Trine Flaaten på gardstunet på Nedre Røste gard. Det er ikkje vanskeleg for dei å smile når det blir snakk om gardens første sesong med produksjon av sider, for den gjekk bra. Foto: Øystein Akselberg
Satsar på Hjuksebø. Ole Christoffer Røste og Trine Flaaten på gardstunet på Nedre Røste gard. Det er ikkje vanskeleg for dei å smile når det blir snakk om gardens første sesong med produksjon av sider, for den gjekk bra. Foto: Øystein Akselberg

Suksess med sider