STENGER I FEM MÅNADER. Riksveg 36 mellom Bø og Seljord blir igjen stengt når ny veg skal utbetrast.
STENGER I FEM MÅNADER. Riksveg 36 mellom Bø og Seljord blir igjen stengt når ny veg skal utbetrast. FOTO: Jorun Sætre, Statens vegvesen

Stenger riksveg 36 mellom Bø og Seljord