Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H)
Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) FOTO: Torbjørn Tandberg/KMD

– Ikkje krone for krone