Nikolai Astrup
Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H)

– Ikkje krone for krone