SV Torbj¿rn B¿rte 
Sosialistisk Venstreparti 
F 21 05 1946 
BreisŒs
Torbjørn Børte

Me har krav på opne møte, Terje