SKRIVARVEGEN: Trafikksituasjonen i Skrivarvegen før skulestart kan vera kaotisk og bekymrar rektor Tine Kvilekval og Cato Listaul, førebyggande kontakt ved Midt-Telemark lensmannskontor. Dei ber foreldre levere og hente barna sine ved helsestasjonen i Gvarvgata.
SKRIVARVEGEN: Trafikksituasjonen i Skrivarvegen før skulestart kan vera kaotisk og bekymrar rektor Tine Kvilekval og Cato Listaul, førebyggande kontakt ved Midt-Telemark lensmannskontor. Dei ber foreldre levere og hente barna sine ved helsestasjonen i Gvarvgata.

Bekymra for at det skal skje ulykker