Psu fn fellesnemnda Akkerhaugen 
kommunalsjef Terje Kili
Terje Kili meiner det ikkje handlar om å utvide sentrums grensa lenger, men kva slags handel ein skal ha i handelsparken på Grivijordet.

Kili har sagt opp sjefsjobben