????????????????????????????????????
UBALANSE: Espen Lydersen frykta at varmt kjølevatn frå Gromstul kan føre til ublanse i vassjikta i Norsjø. Asplan Viak meiner det ikkje vil ha serleg effekt.

Rapport om kjølevatn i Norsjø finn nokre negative konsekvensar