Nistugu Østerli har vore Sveinung Østerli sin eigedom, men blei ein del av Bø Bygdemuseum i 1978. Bygdetunet er ei samling enkle hus med eit imponerande utsyn. Uthuset blei sponlagt på gammalt vis i vår.
Nistugu Østerli har vore Sveinung Østerli sin eigedom, men blei ein del av Bø Bygdemuseum i 1978. Bygdetunet er ei samling enkle hus med eit imponerande utsyn. Uthuset blei sponlagt på gammalt vis i vår.

Østerliheia – med Norsjø midt imot