Viktig medarbeidar på telefrukt. Gegan Melkonyan har ei hand med i spelet rundt det meste som skjer i frukthallen på Telefrukt. Han er koordinator og handterer dei fleste av maskinene i pakkeriet.
Viktig medarbeidar på telefrukt. Gegan Melkonyan har ei hand med i spelet rundt det meste som skjer i frukthallen på Telefrukt. Han er koordinator og handterer dei fleste av maskinene i pakkeriet.

Språkmektig fruktarbeidar