Midt-Telemark kommune utval for plan teknikk og næring
Bruserud konsesjon
KLAGE: Utval for plan teknikk og næring i Midt-Telemark kommune behandlar klage på avslag på konsesjon for garden Bruserud tysdag.

Må ha ekstra møte for å få unna saker