????????????????????????????????????
BRUSERUD-SAKA: Annette Myhre Hansen på småbruket Bruserud berre kort tid etter vedtaket i kommunens planutval i dag.

Annette og Sondre vann 4-3